หน้าแรก

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข้อมูลบริการ

20 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ยรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
13 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ/ตารางแสดงวงเงิน (แบบ บก.06)
16 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2565
13 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
8 มิถุนายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
6 มิถุนายน 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ ประจำปี 2565
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 เมษายน 2565 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (One Stop Service)
28 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
28 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.


ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.หนังสือราชการจาก สถ.

กระดานสนทนา

นายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

การดำเนินงาน

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม/ข่าวสาร