หน้าแรก

กิจกรรมข่าวสาร

1 2

ข้อมูลบริการ

5 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2563 – ม.ค. 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอยข้างวัดยอดแก้ว
10 กุมภาพันธ์ 2564 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 2 สายนานายสนาน ไป บ้านหนองไฮ
10 กุมภาพันธ์ 2564 ราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
27 มกราคม 2564 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังเปิดใหม่ (บุกเบิก) หมู่ที่ 6 สายทางนากอไผ่-นานกเขียน

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

นายนายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

การดำเนินงาน

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม/ข่าวสาร