การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา  หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง

Print Friendly, PDF & Email