ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปี 2562  จำนวน  17  รายาร

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

Print Friendly, PDF & Email