ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4 – 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง   ณ  ห้วยล้างช้าง  หมู่ที่ 4 – 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง ณ ห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4 5

Print Friendly, PDF & Email