ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

Print Friendly, PDF & Email