ประกาศร่างเอกสารซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ด้วยวิธี e-bidding

อบต. เหล่าสร้างถ่อ  จะดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  (กระบะ) ด้วยวิธี e-bidding  จึงประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างเอกสารซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ด้วยวิธี e-bidding

 

ประกาศร่างเอกสารซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ด้วยวิธี E Bidding

Print Friendly, PDF & Email