ประกาศเรียกประชุมสภา สม้ยสามัญ สมัยที่ 1

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  2563


ประกาศ อบต.เหล่าสร้างถ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

Print Friendly, PDF & Email