ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

Print Friendly, PDF & Email