ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าสร้างถ่อ – บ้านเหล่าป่าเป้ด ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคา คสล หมู่ 6

Print Friendly, PDF & Email