ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4-5 ( 2 สาย)

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4-5  จำนวน 2 งาน

1. สายนามะเกลือ – หนองบอน

1.1 ปปช 01 ซ่อมสายนามะเกลือ หนองบอน

1.2 ปร 4 สายนามะเกลือ หนองบอน

1.3 ปร 5 ซ่อมสายนามะเกลือ หนองบอน

 

2. สายป่งควายชน – ป่งหลวง

2.1 ปปช 01 ซ่อมสายป่งควายชน ป่งหลวง

2.2 ปร 4 สายป่งควายชน ป่งหลวง

2.3 ปร 5 สายป่งควายชน ป่งหลวง

 

Print Friendly, PDF & Email