ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 2 สายนานายสนาน ไป บ้านหนองไฮ