อบต.เหล่าสร้างถ่อ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (หน่วยพิฆาต COVID-19)